Silverside logo
010 266 1100

Privacy statement Silverside

Op deze pagina informeren wij jou hoe Silverside jouw persoonsgegevens verwerkt en vertellen wij meer over jouw privacy rechten. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Silverside verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 
 • IP-adres
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@silverside.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Silverside neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Silverside) tussen zit. Silverside gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: MapsTell en/of PACE Online voor het meten van de persoonlijke voorkeuren van deelnemers aan workshops.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Silverside bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
 •     Personalia > 10 jaar na de laatste interactie > Om oud-deelnemers en -klanten goed te kunnen bedienen
 •     Adres > 7 jaar na de laatste factuur > Om te voldoen aan de eisen aan een financiele administratie
 •     PACE & MapsTell Profielen > Tot verzoek tot verwijdering > Om oud-deelnemers van hun profiel te kunnen voorzien
Delen van persoonsgegevens met derden
Silverside deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Silverside blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Silverside jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Met de volgende derden heeft Silverside een verwerkingsovereenkomst en delen wij gegevens:
 • Microsoft, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.
 • HCL Techologies B.V., WTC 6th Floor Tower C, Pr. Beatrixlaan 532, 2595 BM, Den Haag, The Netherlands.
 • ZoHo Corporation B.V., Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht, The Netherlands.
 • MapsTell B.V., Tt. Vasumweg 124, 1033 SH Amsterdam, The Netherlands.
 • Connecting Colours B.V., Rivium Quadrant 75-5, 2909 LC, Capelle aan den IJssel, The Netherlands.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Silverside en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@silverside.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Connecting Colours wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Silverside neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@silverside.com

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Silverside gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Silverside gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge├»nformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijve
Contactgegevens en functionaris Gegevensbescherming

Contactgegevens

Rivium Quadrant 75-5
2909 LC Capelle aan den IJssel
The Netherlands
+31 10 2661100

Functionaris gegevensbescherming (Data Privacy Officer)
Edwin van Helfteren
privacy@silverside.com