Organisatiecultuur, identiteit en imago: voorkom verwarring

Lees meer

Organisatiecultuur speelt een belangrijke rol binnen organisaties. Het bepaalt de relatie tussen de organisatie en klant, de organisatie en zijn werknemers en de organisatie en zijn leveranciers. De organisatiecultuur omvat de missie en geeft vorm aan de visie van organisaties. Uit veel managementonderzoeken blijkt dat een sterke organisatiecultuur voor leiders en medewerkers van groot belang is voor het succes van de organisatie.

Naast het begrip organisatiecultuur zijn imago en identiteit onlosmakelijk verbonden met elkaar. In de realiteit is er echter nog steeds verwarring tussen de begrippen. Hoe zit het ook al weer? Het doel van dit artikel is om deze concepten en hun relaties te verduidelijken, zodat het management en de medewerkers een sterke organisatiecultuur, imago en identiteit tot stand kunnen brengen.

Organizational Culture

 

Organisatiecultuur

Organisatiecultuur bestaat uit een reeks factoren: de missie, kernwaarden (waarom en hoe) en overtuigingen die typerend zijn voor een organisatie. Het heeft betrekking op alle medewerkers van een organisatie. Ook de wijze waarop medewerkers van de organisatie zich intern (in hun onderlinge relaties) en extern (relaties met klanten en leveranciers) gedragen, zijn van belang. Dit is van invloed op de identiteit en het imago van het bedrijf.

 

Organisatie identiteit

Identiteit van de organisatie verwijst naar wat medewerkers waarnemen, voelen en denken over hun organisatie. Het is een algemeen gedeeld begrip van de waarden en kenmerken van de organisatie op dit moment en hoe deze in de toekomst zou willen zijn. Het geeft antwoord op de vragen ‘Wie zijn wij als organisatie?’ en ‘Hoe maken wij het verschil?’. Dit wordt meestal vastgesteld door het management, zij communiceren de identiteit aan werknemers. De interpretatie ervan is vooral gebaseerd op culturele aspecten binnen een organisatie, werkervaringen en externe invloeden. Ook het imago van de organisatie heeft een grote invloed op de identiteit van het bedrijf.

 

Organisatie imago

In het boek Company Image and Reality: A critique of Corporate Communications (1992) van Bernstein wordt een duidelijke uitleg gegeven over het imago van een organisatie. Naar zijn mening bestaat dit uit de gevoelens en overtuigingen van het externe publiek, welke kunnen verschillen van het imago dat het bedrijf denkt te hebben. Ook beslissingen van het management, de dagelijkse interacties tussen medewerkers en externe factoren bepalen het imago van de organisatie.

 

Onderlinge afhankelijkheid van cultuur, identiteit en imago

Organisatiecultuur, identiteit en imago zijn sterk gerelateerd aan elkaar en onderling afhankelijk. Meer details over de relatie tussen cultuur, identiteit en imago lees je in het artikel van Mary Jo Hatch, Majken Schultz, “Relaties tussen organisatiecultuur, identiteit en imago “, European Journal of Marketing.

De relatie tussen cultuur, identiteit en imago is een circulair proces. Het zijn verschillende aspecten van de organisatie, maar tegelijkertijd zijn ze allemaal verbonden en beïnvloeden ze elkaar wederzijds. In dit proces kruisen de interne en externe context elkaar. De organisatiecultuur is verworven in het bedrijf en omvat de organisatie identiteit. Daarnaast is het imago onderworpen aan de effecten van de externe omgeving.

 

Advies voor het management

Kortom, wat managers en leiders van dit proces kunnen leren, is dat ze zich niet alleen op de organisatiecultuur, identiteit en imago moeten concentreren, maar ook op de relatie ertussen. Ze moeten hierbij duidelijk het belang inzien van externe betrokkenen en hun interpretaties van de organisatie. Dit kan natuurlijk een uitdaging zijn, maar het is essentieel om een sterke en succesvolle organisatiecultuur op te bouwen.