Capitalise Fase

Capitalise

Ready (We hebben het plan gereed). Set (het gereedschap en de mensen zijn er klaar voor). Go!

The Capitalise fase in onze PACE methode is gericht op het uitvoeren van de adoptie strategie. Dit is waar de visie van de Prepare-fase en de voorbereiding van Activate worden samengevoegd om echt te starten.

Onze change management methode

  • Erkent dat mensen verschillend zijn en dus is het belangrijk te begrijpen wat een ieder motiveert. Als leidraad maken we gebruik van het onderzoek dat is uitgevoerd door Everett Rogers (Diffusion of Innovation) en Jungs model van de typologie van de persoonlijkheid types.
  • Maakt gebruik van specifieke user adoption strategieën die starten met werkscenario’s die tijdens de Plan-fase zijn uitgewerkt. De strategieën die we gebruiken zijn afkomstig uit onderzoek van David Allen (Getting Things Done), Stephen Covey (7 Habits of Highly Effective People) en Michael Sampson (User Adoption Strategies).
  • Onderstreept het belang om inspiratie van de nieuwe manier van werken ook te communiceren. Te beginnen met WAAROM is essentieel om de transformatie naar een Collaboratieve Organisatie mogelijk te maken, gevolgd door hoe er te komen en tenslotte welke acties moeten worden genomen. Onze communicatie-aanpak is gebaseerd op onderzoek van Simon Sinek (Golden Circle van Start met Waarom) en Robert Cialdini (Influence).
  • Identificeert de “lessons learned” tijdens de Change fase. De reguliere checkpoints van de 3-jarige doel / 3 maanden kan worden gebruikt om het plan bij te stellen op basis van de ervaringen die zijn opgedaan.

Unieke mix

Wat ons anders maakt is onze multi-disciplinaire aanpak. Met aandacht voor psychologie, sociologie, biologie en technologie zorgen we ervoor dat verandermanagement ook echt werkt.